X

ECHIPA

De la momentul lansării apelului nostru, peste 100 de intelectuali români şi-au declarat disponibilitatea de a face parte din Fundaţia Stânga Democratică. Grupul iniţial de experţi este format din următoarele persoane:

Victor Negrescu, MPE, Lector univ., Doctor în studii europene și relaţii internaționale, expert afaceri europene

Florin Manole, publicist, Membru al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, expert în problematica romilor

Alina Duduciuc, Conf. Univ., Doctor în sociologie, expert studii sociale

Janina Sitaru, Secretar General PES activists România, expert studii juridice

Diana Neaga, Lect. Univ., Doctoră în științe politice, expertă în problematica de gen

Mihai Caradaică, Doctor în științe politice, expert în integrare europeană și ideologii politice

Alex Ghigiu, Doctor în relații internaționale, expert în educație

Valentin Nicolescu, Doctor în științe politice, expert în teorie politică și ideologii

Tudorina Mihai, Doctorandă în științe politice, militantă pentru drepturile femeilor

Radu Cucută, Lect. Univ., Doctor în studii europene și relaţii internaționale, expert în relații internaționale

Marin Florian, Lider de sindicat, publicist, expert în piaţa şi dreptul muncii

Alin Mitrică, Doctor în istorie, expert în fonduri europene și istorie

Matei Ghigiu, Activist pentru drepturile persoanelor cu dezabilități

Radu Magdin, Comentator politic, expert în comunicare

Iulian Stănescu, doctor în sociologie

Sorin Cucerai, publicist