X

Noutati

România Echitabilă – Accesul egal la Educație

România se confruntă cu una dintre cele mai mari rate de părăsire timpurie a şcolii din Uniunea Europeană – 19,1% la nivelul anului 2015 tendinţa fiind de creştere, în timp ce media europeană se află în scădere şi se plasează în jurul a 11 procente (conform EuroStat). Câteva grupuri sunt supuse unui risc ridicat de părăsire timpurie a școlii printre care: copii și tineri care se vor încadra în grupa de vârstă 18-24 de ani în 2020; copii și tineri din familii cu statut socioeconomic scăzut (sărace); copii și tineri din zonele rurale; și copii și tineri romi și alte grupuri marginalizate sau subreprezentate. În acelaşi timp serviciile de îngrijire în creșe a copiilor cu vârsta 0-3 ani sunt relativ rare, numai 2% dintre copiii din această categorie fiind înscriși la creșă. (conform Strategiei PTS 2015 -2020)

Un alt adevăr dur despre sistemul de educaţie din România aduce în discuţie sistemul de salarizare şi faptul că salariile minime ale debutanților se numără printre cele mai mici din Europa (Eurydice, 2012), situându-ne pe locul al doilea, după Letonia.

În fața acestei realități sociale Fundația Friedrich Ebert Romania și Fundația Stânga Democratică au plăcerea să vă invite în cadrul ciclului de conferințe „România Echitabilă„ să discutăm despre toate acestea împreună cu reprezentanți ai mediului universitar, civic și politic, pentru a evalua împreună ce înseamnă accesul egal la o educaţie de calitate.

Printre invitați se numără:

-Ecaterina Andronescu, senator, fost Ministru al Educației

-Gabi Bădescu, Conferenţiar Universitar Doctor Uiversitatea Babes
Bolyai, Cluj- Napoca

-Delia Babeanu, Director Management Educaţional, Academia de Studii
Economice

-Dragoş Mihai, Preşedintele Consiliului Tineretului din România

Intervenții inițiale:

-Victor Negrescu, Fundația Stânga Democratică

-Stephan Meuser, Friederich-Ebert-Stiftung în România și Republica
Moldova

Pentru mai multe detalii și înscriere vă rugăm accesați: https://goo.gl/CtVwSe

Tags:

About the Author

The Author has not yet added any info about himself