Fulogo Romania echitabila 1_1ndația Stânga Democratică (FSD) și Friedrich-Ebert-Stiftung Romania (FES) organizează pe parcursul anului 2016 un ciclu de conferințe intitulat “România echitabilă” cu scopul lansa o amplă dezbatere publică despre noile inegalități sociale.

Dezbaterile organizate în cadrul proiectului vor avea ca scop identificarea celor mai bune soluții pentru a ajuta la construcția unei țări mai echitabile în care fiecare cetățean să aibă șanse egale și oportunități pentru a-și atinge potențialul.

Pe parcursul celor trei conferințe tematice, cele două fundații vor căuta să genereze o rețea de experți în domeniul economic și social menită să devină un reper pentru decidenții de stânga din România.

PRIMA CONFERINȚĂ
Digitalization and the Fourth Industrial Revolution: Opportunities and Risks for Romania
4 aprilie 2016 – orele 16.30-19.00
Locaţie: Connect Hub București, Bd. Dacia 99, etajul 3, București
Descriere:
Recent years have seen an increased use of digital technologies in economic production, with machines and robots taking over more and more activities and communicating autonomously with each other. Many claim that this “Industry 4.0” will profoundly impact the labor market and individual workplaces and point at the risks that jobs might be replaced and inequalities might increase. Others argue that new jobs, new services, and new business models will compensate for potential job loss due to digitalization. Some studies show that Romania will be among the most affected, more than 60% of the existing jobs being at risk of computerization. But for a country like Romania, characterized by a well-developed and relatively competitive IT sector on the one hand and some important manufacturing industries on the other hand “Industry 4.0” could offer opportunities if policies and framework conditions are supportive.
In this context, Friedrich-Ebert-Stiftung Romania (FES) and the Foundation for a Democratic Left (FSD) aim to debate the challenges posed by the digitalization for Romania.
We are interested to discuss the digitalization’s impact on certain industries and sectors, on the labor market, on the educational system and also to explore the best public policies options which the Romanian government could adopt in this context for maximizing the opportunities and diminishing the losses.
Mai multe detalii: http://stangademocratica.ro/evenimente-programate/

A DOUA CONFERINȚĂ
Reprezentarea salariaților și raporturile de muncă în economia globală

28 octombrie 2016 – orele 16.30-19.00
Locaţie: Impact Hub București, strada Halelor nr. 5, etajul 3, București
Descriere:

Legislația muncii a suferit de-a lungul timpului modificări importante care au condus la o scăderea a protecției salariaților din România în beneficiul unui capital tot mai dornic să își maximizeze profitul. Argumentul productivității a devenit sinonim pentru depășirea orelor legale de muncă, abuzuri contractuale sau subreprezentarea salariaților. Odată cu modernizarea economiei, sindicatele și-au pierdut din pondere, iar reprezentarea salariaților a fost înlocuită de un raport individual, direct și de cele mai multe ori inegal cu patronatul.

În fața acestei noi realități sociale și economice, tipice pentru societatea românească a extremelor, Fundația Friedrich Ebert Romania și Fundația Stânga Democratică au plăcerea să vă invite în cadrul ciclului de conferințe „România Echitabilă„ să discutăm despre toate acestea împreună cu reprezentanți ai mediului sindical, patronal, civic și politic, pentru a evalua împreună ce înseamnă reprezentarea salariaților astăzi și raporturile de muncă actuale.

Am fi bucuroşi să vă avem alături de noi, şi vă rugăm, în măsura disponibilităţii, să confirmaţi participarea până joi 27 octombrie, la adresa de email contact@stangademocratica.ro.

Mai multe detalii: http://stangademocratica.ro/evenimente-programate/

A TREIA CONFERINȚĂ
Accesul egal la educație

28 noiembrie 2016 – orele 16.30-19.00
Locaţie: TechHub București, strada Nicolae Filipescu nr. 39-41, București
Descriere:

România se confruntă cu una dintre cele mai mari rate de părăsire timpurie a şcolii din Uniunea Europeană – 19,1% la nivelul anului 2015 tendinţa fiind de creştere, în timp ce media europeană se află în scădere şi se plasează în jurul a 11 procente (conform EuroStat). Câteva grupuri sunt supuse unui risc ridicat de părăsire timpurie a școlii printre care: copii și tineri care se vor încadra în grupa de vârstă 18-24 de ani în 2020; copii și tineri din familii cu statut socioeconomic scăzut (sărace); copii și tineri din zonele rurale; și copii și tineri romi și alte grupuri marginalizate sau subreprezentate. În acelaşi timp serviciile de îngrijire în creșe a copiilor cu vârsta 0-3 ani sunt relativ rare, numai 2% dintre copiii din această categorie fiind înscriși la creșă. (conform Strategiei PTS 2015 -2020)

Un alt adevăr dur despre sistemul de educaţie din România aduce în discuţie sistemul de salarizare şi faptul că salariile minime ale debutanților se numără printre cele mai mici din Europa (Eurydice, 2012), situându-ne pe locul al doilea, după Letonia.

În fața acestei realități sociale Fundația Friedrich Ebert Romania și Fundația Stânga Democratică au plăcerea să vă invite în cadrul ciclului de conferințe „România Echitabilă„ să discutăm despre toate acestea împreună cu reprezentanți ai mediului universitar, civic și politic, pentru a evalua împreună ce înseamnă accesul egal la o educaţie de calitate.

Pentru mai multe detalii și înscriere vă rugăm accesați: https://goo.gl/CtVwSe