Despre noi

MISIUNE

Misiunea FSD este ca prin intermediul cercetărilor academice, dezbaterilor, training-urilor sau inițiativelor de politici publice, să inspire și să informeze sfera stângii progresiste din România, oferind astfel o alternativă la hegemonia intelectuală a dreptei.

FSD va funcționa ca o rețea de experți și activiști de stânga care au în comun valori precum libertatea, egalitatea sau solidaritatea. Astfel, se dorește crearea unui cadru favorabil dezbaterilor ideologice şi programatice reale, care să vizeze totodată şi politicile publice, în particular cele sociale.

DOCTRINĂ

Fundația Stânga Democratică se revendică ideologic de la curentul politic progresist de stânga.

Progresismul reprezintă o reinventare a social-democrației, o corelare a acesteia cu provocările secolului XXI. Prin urmare, progresismul ar putea fi definit ca o evoluție a condiției umane (evoluție a calității vieții sau a mobilității sociale și economice) facilitată de o formă centrală de guvernare. Astfel, obiectivul politicilor progresiste ar trebui să fie îmbunătățirea șanselor reale de viață prin intermediul expansiunii libertăților și capabilităților actuale ale oamenilor.

Progresismul este deci un curent politic care îmbină atât elemente liberale cât și sociale, și presupune existența unei relații echilibrate și pozitive între progresul economic, cel social și cel al mediului înconjurător. Echilibrul este însă unul fragil, lumea din jurul nostru fiind într-o permanentă și accelerată transformare generată de schimbările tehnologice care revoluționează în continuu accesul la informație și comunicare.

Contradicțiile produse în societate de aceste schimbări afectează atât democrația cât și coeziunea socială. Impactul negativ al globalizării și proiectul european nefinalizat au generat în Uniunea Europeană și nu numai, pericole reale precum extremismul, populismul sau tehnocrația.

Din acest motiv progresiștii militează pentru o politică a tuturor care să fie bazată pe o relație de reciprocitate între o economie corectă și o societate bazată pe solidaritate. Acest mod de a gândi și înțelege lumea este total opus principiilor după care funcționează capitalismul astăzi, mai exact maximizarea profitului ca instrument pentru a crea valoare economică.

Totodată, Fundația Stânga Democratică este pro-europeană și susține activ parcursul european al României. Considerăm că aprofundarea procesului de integrare reprezintă singura modalitate prin care dezideratele stângii progresiste pot fi cu adevărat realizate. Într-o lume tot mai interdependentă din punct de vedere economic, statele de dimensiuni medii și mici își văd rolul redus pe scena internațională iar mecanismele de protecție socială sunt supuse presiunii modelului economic neoliberal. Uniunea Europeană poate reprezenta soluția la această provocare dacă va funcționa așa cum a fost gândită de părinții ei fondatori. Pentru acest lucru însă, este nevoie de politici europene progresiste de stânga, care să poată genera în timp un mecanism coerent de redistribuire a bogăției.

În concluzie, FSD dorește să contribuie la orientarea României pe un drum european jalonat de reperele dreptății sociale şi solidarității. FSD se angajează așadar să fie parte activă în efortul de combatere a discriminărilor şi excluziunilor bazate pe venit, etnie, gen, orientare sexuală, zonă de rezidență, ocupație, dizabilitate, proprietate, religie, vârstă șamd.

VALORI

  • Libertate
  • Egalitate
  • Solidaritate
  • Justiție socială
  • Securitate
  • Comunitate